Yeastar WCDMA Module
26,600.00 Kshs 26,600.00 Kshs 26600.0 KES
Yeastar O2 Module
10,225.00 Kshs 10,225.00 Kshs 10225.0 KES
Yeastar S2 Module
11,000.00 Kshs 11,000.00 Kshs 11000.0 KES
Yeastar SO Module
11,275.00 Kshs 11,275.00 Kshs 11275.0 KES