Yeastar EX30 Module
57,500.00 Kshs 57,500.00 Kshs 57500.0 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
7,975.00 Kshs 7,975.00 Kshs 7975.0 KES
Yeastar WCDMA Module
22,300.00 Kshs 22,300.00 Kshs 22300.0 KES
Yeastar D30 Module
20,450.00 Kshs 20,450.00 Kshs 20450.0 KES