Yeastar EX30 Module
68,775.00 Kshs 68,775.00 Kshs 68775.0 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
9,575.00 Kshs 9,575.00 Kshs 9575.0 KES
Yeastar WCDMA Module
26,600.00 Kshs 26,600.00 Kshs 26600.0 KES
Yeastar D30 Module
24,500.00 Kshs 24,500.00 Kshs 24500.0 KES