Yeastar S50 S-Series IP PBX
59,775.00 Kshs 59,775.00 Kshs 59775.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
26,125.00 Kshs 26,125.00 Kshs 26125.0 KES
Yeastar S412 S-Series IP PBX
27,200.00 Kshs 27,200.00 Kshs 27200.0 KES
Yeastar S300 S-Series IP PBX
132,775.00 Kshs 132,775.00 Kshs 132775.0 KES
Yeastar S100 S-Series IP PBX
73,600.00 Kshs 73,600.00 Kshs 73600.0 KES