Yealink VP59 Video IP Phone
88,675.00 Kshs 88,675.00 Kshs 88675.0 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
86,975.00 Kshs 86,975.00 Kshs 86975.0 KES
Yealink SIP-T58A Smart Media Phone
51,475.00 Kshs 51,475.00 Kshs 51475.0 KES