Yealink VP59 Video IP Phone
74,075.00 Kshs 74,075.00 Kshs 74075.0 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
72,750.00 Kshs 72,750.00 Kshs 72750.0 KES
Yealink SIP-T58A Smart Media Phone
43,025.00 Kshs 43,025.00 Kshs 43025.0 KES