Yealink VP59 Video IP Phone
96,125.00 Kshs 96,125.00 Kshs 96125.0 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
73,850.00 Kshs 73,850.00 Kshs 73850.0 KES
Yealink SIP-T58A Smart Media Phone
56,100.00 Kshs 56,100.00 Kshs 56100.0 KES