Yealink VP59 Video IP Phone
85,975.00 Kshs 85,975.00 Kshs 85975.0 KES
Yealink BYOD-BOX Cable Hub
16,625.00 Kshs 16,625.00 Kshs 16625.0 KES
Yealink CP700 Conference Speaker Phone
15,875.00 Kshs 15,875.00 Kshs 15875.0 KES
Yealink CP900 Conference Speaker Phone
24,900.00 Kshs 24,900.00 Kshs 24900.0 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
84,325.00 Kshs 84,325.00 Kshs 84325.0 KES
Yealink MCore Kit-MS Native Microsoft Teams Rooms System Kit
235,975.00 Kshs 235,975.00 Kshs 235975.0 KES
Yealink MCore-MS Microsoft Teams Preloaded Mini-PC
188,975.00 Kshs 188,975.00 Kshs 188975.0 KES
Yealink SIP-T41S IP Phone
17,275.00 Kshs 17,275.00 Kshs 17275.0 KES
Yealink SIP-T42S IP Phone
18,925.00 Kshs 18,925.00 Kshs 18925.0 KES
Yealink SIP-T58A Smart Media Phone
49,900.00 Kshs 49,900.00 Kshs 49900.0 KES
Yealink UH36 DUAL Teams Professional Headset
10,925.00 Kshs 10,925.00 Kshs 10925.0 KES
New!
Yealink UVC30 ContentCamKit Camera with wall bracket
59,300.00 Kshs 59,300.00 Kshs 59300.0 KES
Yealink UVC30 Desktop Video Conferencing Camera
38,100.00 Kshs 38,100.00 Kshs 38100.0 KES
Yealink UVC30 Room Video Conferencing Camera
72,775.00 Kshs 72,775.00 Kshs 72775.0 KES