Yealink SIP-T30P IP Phone
6,300.00 Kshs 6,300.00 Kshs 6300.0 KES
New!
Yealink SIP-T31P IP Phone
7,325.00 Kshs 7,325.00 Kshs 7325.0 KES
New!
Yealink SIP-T31G IP Phone
8,900.00 Kshs 8,900.00 Kshs 8900.0 KES
New!
Yealink SIP-T33G IP Phone
10,475.00 Kshs 10,475.00 Kshs 10475.0 KES
New!
Yealink SIP-T43U IP Phone
15,975.00 Kshs 15,975.00 Kshs 15975.0 KES
Yealink SIP-T46U IP Phone
24,500.00 Kshs 24,500.00 Kshs 24500.0 KES
Yealink VP59 Video IP Phone
88,675.00 Kshs 88,675.00 Kshs 88675.0 KES
Yealink BT40 BT USB Dongle
4,200.00 Kshs 4,200.00 Kshs 4200.0 KES
Special Offer
Yealink BT42 USB Bluetooth Dongle
2,750.00 Kshs 2,750.00 Kshs 2750.0 KES
Yealink BT50 BT USB Dongle
4,050.00 Kshs 4,050.00 Kshs 4050.0 KES
Yealink BYOD-BOX Cable Hub
17,150.00 Kshs 17,150.00 Kshs 17150.0 KES
Yealink CP700 Conference Speaker Phone
16,375.00 Kshs 16,375.00 Kshs 16375.0 KES
Yealink CP900 Conference Speaker Phone
25,675.00 Kshs 25,675.00 Kshs 25675.0 KES
Yealink CP930W Wireless DECT Conference Phone
74,150.00 Kshs 74,150.00 Kshs 74150.0 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
86,975.00 Kshs 86,975.00 Kshs 86975.0 KES
Yealink CP960-WirelessMic-ZR-U Zoom Edition
106,625.00 Kshs 106,625.00 Kshs 106625.0 KES
Yealink CP960-ZR-U Zoom Edition
85,275.00 Kshs 85,275.00 Kshs 85275.0 KES
Yealink CPE80 Wired Expansion Microphone
20,575.00 Kshs 20,575.00 Kshs 20575.0 KES
Special Offer
Yealink CPE90 Wired Microphones
10,750.00 Kshs 10,750.00 Kshs 10750.0 KES
Yealink CPW90 Wireless Expansion Mic
28,950.00 Kshs 28,950.00 Kshs 28950.0 KES