Yealink SIP-T30P IP Phone
5,250.00 Kshs 5,250.00 Kshs 5250.0 KES
New!
Yealink SIP-T31P IP Phone
6,100.00 Kshs 6,100.00 Kshs 6100.0 KES
New!
Yealink SIP-T31G IP Phone
7,450.00 Kshs 7,450.00 Kshs 7450.0 KES
New!
Yealink SIP-T33G IP Phone
8,725.00 Kshs 8,725.00 Kshs 8725.0 KES
New!
Yealink SIP-T43U IP Phone
13,400.00 Kshs 13,400.00 Kshs 13400.0 KES
Yealink SIP-T46U IP Phone
20,450.00 Kshs 20,450.00 Kshs 20450.0 KES
Yealink VP59 Video IP Phone
74,075.00 Kshs 74,075.00 Kshs 74075.0 KES
Yealink BT40 BT USB Dongle
3,450.00 Kshs 3,450.00 Kshs 3450.0 KES
Special Offer
Yealink BT42 USB Bluetooth Dongle
2,250.00 Kshs 2,250.00 Kshs 2250.0 KES
Yeastar S50 S-Series IP PBX
59,775.00 Kshs 59,775.00 Kshs 59775.0 KES
Yealink BT50 BT USB Dongle
3,450.00 Kshs 3,450.00 Kshs 3450.0 KES
Premium Support Ticket
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
26,125.00 Kshs 26,125.00 Kshs 26125.0 KES
Yealink BYOD-BOX Cable Hub
14,300.00 Kshs 14,300.00 Kshs 14300.0 KES
Yealink CP700 Conference Speaker Phone
13,725.00 Kshs 13,725.00 Kshs 13725.0 KES
Yeastar Billing App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yealink CP900 Conference Speaker Phone
21,500.00 Kshs 21,500.00 Kshs 21500.0 KES
Yeastar Hotel App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yealink CP930W Wireless DECT Conference Phone
61,975.00 Kshs 61,975.00 Kshs 61975.0 KES
Yeastar Linkus Cloud Service
0.00 Kshs 0.0 KES