Yealink SIP-T30P IP Phone
6,825.00 Kshs 6,825.00 Kshs 6825.0 KES
New!
Yealink SIP-T31P IP Phone
7,950.00 Kshs 7,950.00 Kshs 7950.0 KES
New!
Yealink SIP-T31G IP Phone
9,650.00 Kshs 9,650.00 Kshs 9650.0 KES
New!
Yealink SIP-T33G IP Phone
11,350.00 Kshs 11,350.00 Kshs 11350.0 KES
New!
Yealink SIP-T43U IP Phone
17,325.00 Kshs 17,325.00 Kshs 17325.0 KES
Yealink SIP-T46U IP Phone
26,550.00 Kshs 26,550.00 Kshs 26550.0 KES
Yealink VP59 Video IP Phone
96,125.00 Kshs 96,125.00 Kshs 96125.0 KES
Yealink BT40 BT USB Dongle
4,550.00 Kshs 4,550.00 Kshs 4550.0 KES
Special Offer
Yealink BT42 USB Bluetooth Dongle
2,975.00 Kshs 2,975.00 Kshs 2975.0 KES
Yeastar S50 S-Series IP PBX
77,525.00 Kshs 77,525.00 Kshs 77525.0 KES
Yealink BT50 BT USB Dongle
4,400.00 Kshs 4,400.00 Kshs 4400.0 KES
Premium Support Ticket
0.00 Kshs 0.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
35,500.00 Kshs 35,500.00 Kshs 35500.0 KES
Yealink BYOD-BOX Cable Hub
18,600.00 Kshs 18,600.00 Kshs 18600.0 KES
Yealink CP700 Conference Speaker Phone
13,925.00 Kshs 13,925.00 Kshs 13925.0 KES
Yeastar Billing App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yealink CP900 Conference Speaker Phone
21,875.00 Kshs 21,875.00 Kshs 21875.0 KES
Yeastar Hotel App
0.00 Kshs 0.0 KES
Yealink CP930W Wireless DECT Conference Phone
63,050.00 Kshs 63,050.00 Kshs 63050.0 KES
Yeastar Linkus Cloud Service
0.00 Kshs 0.0 KES